Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:27:51
bod č. 31. - Návrh dílčí inventarizační komise na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05935/RM1418/86          .....             08

1) rozhodla
o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku 
statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 
ceně 125 806,00 Kč, na návrh dílčí inventarizační 
komise uvedeného v příloze č. 1 předloženého 
materiálu


05935/RM1418/86          .....             08

2) jmenuje
členy likvidační komise:Stanislav Tomeček - za odbor hospodářské správyPetr 
Mlýnek - za odbor hospodářské správyJozefína Rucká - za odbor majetkový

05935/RM1418/86          .....             08

3) ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správyzajistit fyzickou likvidaci 
neupotřebitelného majetku dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 30.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro