Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:27:23
bod č. 30. - Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava - aktualizace účetního stavu majetku ke dni 31. 12. 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05934/RM1418/86          .....             08

1) projednala
návrhy na schválení dodatků zřizovacích listin 
příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava, kterými se v souladu s ust. 
čl. 5 Směrnice č. 1/2009 "Zásady vztahů orgánů města k 
příspěvkovým organizacím zřízeným 
statutárním městem Ostrava" na základě inventarizace 
majetku    ke dni 31.12.2016 aktualizuje účetní stav 
svěřených nemovitých a movitých věcí dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Ostravské muzeum, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

4) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

5) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Janáčkova filharmonie Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

6) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Národní divadlo 
moravskoslezské, příspěvková organizace, dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

7) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Komorní scéna Aréna, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

8) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Lidová konzervatoř a Múzická 
škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

9) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

10) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

11) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Dětské centrum Domeček, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

12) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

13) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava - 
Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle 
přílohy č. 13 předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

14) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

15) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov Korýtko, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

16) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

17) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov Slunečnice Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

18) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská 
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

19) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava - 
Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 
19 předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

20) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

21) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - 
Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle 
přílohy č. 21 předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

22) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Středisko volného času, Ostrava - 
Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

23) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Středisko volného času, Ostrava - 
Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle 
přílohy č. 23 předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

24) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Dům dětí a mládeže, Ostrava - 
Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

25) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 10.09.2014 
právnické osoby Firemní školka města Ostravy, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 25 
předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

26) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 25.05.2016 
právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu


05934/RM1418/86          .....             08

27) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi            
                                předložit 
zastupitelstvu města ke schválení návrhy dodatků 
zřizovacích listin příspěvkových organizací dle 
bodů 2) až 26) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro