Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:26:51
bod č. 29. - Návrh koupit a přijmout darem nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05933/RM1418/86          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2862, trvalý travní porost, o výměře 220 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/13, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2862, 
trvalý travní porost, o výměře 14 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 
nově označenou jako pozemek parc.č. 3860/32, trvalý travní porost
od vlastníkaXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXX XXXX
za sjednanou kupní cenu celkem 257.400,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2/3 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.

05933/RM1418/86          .....             08

2) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 3849/8, orná půda, o výměře 99 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 
3860/7, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 3849/8, orná půda, 
o výměře 10 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako 
pozemek parc. č. 3860/29, orná půda
od vlastníkaXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXX XXXXXXX XXX 
XX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX
za sjednanou kupní cenu celkem 109.000,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3/3 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

05933/RM1418/86          .....             08

3) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2860, trvalý travní porost, o výměře 86 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/15, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2860, 
trvalý travní porost, o výměře 20 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 
nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/34, trvalý travní porost
od vlastníkaXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX
za cenu obvyklou celkem 33.920,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4/3 předloženého materiálu
 

05933/RM1418/86          .....             08

4) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2842, trvalý travní porost, o výměře 111 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/18, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2842, 
trvalý travní porost, o výměře 52 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 
nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/37, trvalý travní porost
od podílových spoluvlastníků- XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 
1/3)- XXXX XXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3)- XXXXX XXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/3)
za cenu obvyklou celkem 52.160,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5/3 předloženého materiálu
 

05933/RM1418/86          .....             08

5) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2867, trvalý travní porost, o výměře 161 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/10, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2867, 
trvalý travní porost, o výměře 57 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 
nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/30, trvalý travní porost
od podílových spoluvlastníků- XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX 
XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)- 
XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
za cenu obvyklou celkem 69.760,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6/3 předloženého materiálu

05933/RM1418/86          .....             08

6) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2832, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/22, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2832, 
ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle téhož geometrického plánu 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/42, ost. plocha, ost. 
komunikace- část pozemku parc. č. 2832, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 4 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako 
pozemek parc. č. 3860/44, ost. plocha, ost. komunikace
od podílových spoluvlastníků- XXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve 
výši 1/4)- XXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/4)
za sjednanou kupní cenu celkem 17.600,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7/3 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.

05933/RM1418/86          .....             08

7) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2836, trvalý travní porost, o výměře 101 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/20, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2836, 
trvalý travní porost, o výměře 12 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 
nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/40, trvalý travní porost- část 
pozemku parc. č. 2836, trvalý travní porost, o výměře 3 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/41, 
trvalý travní porost
od podílových spoluvlastníků- XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 
1/4)- XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/8)- XXXXXX XXXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(spoluvlastnický podíl ve výši 3/8)
za sjednanou kupní cenu celkem 124.120,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8/4 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.

05933/RM1418/86          .....             08

8) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2866, trvalý travní porost, o výměře 800 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200b/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/11, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2866, 
trvalý travní porost, o výměře 130 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou 
a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/31, trvalý travní porost- část 
pozemku parc. č. 2866, trvalý travní porost, o výměře 58 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/54, 
trvalý travní porost
od podílových spoluvlastníků- XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX 
XXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)- 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
za sjednanou kupní cenu celkem 1.086.800,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 9/4 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.

05933/RM1418/86          .....             08

9) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2863, trvalý travní porost, o výměře 107 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/12, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2863, 
trvalý travní porost, o výměře 35 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 
nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/55, trvalý travní porost- část 
pozemku parc. č. 2864/18, trvalý travní porost, o výměře 151 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/14, 
ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2864/18, trvalý travní 
porost, o výměře 14 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a nově 
označenou jako pozemek parc. č. 3860/33, trvalý travní porost
od podílových spoluvlastníků- XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/6)- XXXXX 
XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX 
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/6)- XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XX XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6)- 
XXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX 
XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6)
za sjednanou kupní cenu celkem 337.700,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 10/3 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

05933/RM1418/86          .....             08

10) souhlasí

 
s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 3849/7, orná půda, o výměře 61 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 
3860/6, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 3849/7, orná půda, 
o výměře 2 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako 
pozemek parc. č. 3860/28, orná půda
od vlastníkaXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXX XXXX XXX 
XX XXXXXXXXX
za sjednanou kupní cenu celkem 69.300,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 11/3 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

05933/RM1418/86          .....             08

11) souhlasí

 
s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2840, trvalý travní porost, o výměře 550 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/2, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2840, 
trvalý travní porost, o výměře 381 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou 
a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/38, trvalý travní porost
od vlastníkaXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX
za sjednanou kupní cenu celkem 931.000,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 12/3 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

05933/RM1418/86          .....             08

12) souhlasí
s návrhem přijmout darem nemovité věci v k. ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava, a to:


- pozemek parc. č. 3853/3, ost. plocha, ost. komunikace

- pozemek parc. č. 3853/6, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 58 
m2, dle geometrického plánu č. 3274-200e/2016 oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 3816/4, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 
103 m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 3816/5, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 2 
m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 3816/7, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 37 
m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 3816/9, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 
105 m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 3816/10, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 20 
m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 3816/11, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3830/1, ost. plocha, silnice, o výměře 2 
m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 3830/5, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 3 
m2, dle geometrického plánu č. 3274-200a/2016 oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 3860/9, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 169 m2, dle téhož geometrického plánu 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3853/18, ost. plocha, ost. 
komunikace

- část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 530 m2, dle téhož geometrického plánu 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/1, ost. plocha, ost. 
komunikace

- část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 1 m2, dle téhož geometrického pánu oddělena 
a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/8, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3853/15, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 6 m2, dle téhož geometrického plánu oddělena 
a nově označena jako pozemek paarc. č. 3853/15, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 33 
m2, dle geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 3860/21, ost. plocha, ost. komunikace


od vlastníka

Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 
117, 702 18 Ostrava, zastoupený Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 
95 711, sídlo Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava


a s návrhem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 
13/4 předloženého materiálu


05933/RM1418/86          .....             08

13) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi            
                              předložit 
návrh dle bodu 1) až 12) zastupitelstvu města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro