Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:25:33
bod č. 26. - Návrh prodat stožár veřejného osvětlení na Sokolské tř. v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05930/RM1418/86          .....             08

1) rozhodla

prodat 1 ks ocelového stožáru BM 4 se svítidlem typu LED STELA LONG 
36W umístěného na pozemku parc. č. 881/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.  ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava
kupujícím                                                                       
                                                                         
- EXELEX  s.r.o., Blahoslavova 1537/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 
25898094,
- XXXX XXX XXXX XXXX narozený XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava,
- XXXX XXX XXXX XXXX narozený XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, narozená 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Moravská Ostrava, 702 00   Ostrava,
- XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, narozený XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava,
- XXXX XXXXX XXXXXXXX narozená XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava,
- XXXXXXXXXX, narozený XXXXXXXXXXXa XXXXXXX XXXXXXXX, narozená XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Moravská Ostrava, 702 00   Ostrava,
- XXXX XXXXXXXX XXXX, narozený XXXXXXXXXXXa XXXX XXXXXXXXX XXXX, narozená 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava,
kromě XXXX XXXX XXXXX XXXXXostatní  zastoupeni XXXX XXXXX XXXXX XXX, narozeným 
XXXXXXXXXXX předsedou výboru společenství vlastníků domu  XXXXXXXX XXX XXXXXXX 
na základě plné moci ze dne 09.02.2017
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 přiloženého materiálu
 
 

Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro