Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:24:38
bod č. 25. - Návrh na záměr města nedarovat a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Pudlov, obec Bohumín, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Radvanice a v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05929/RM1418/86          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města darovat nemovité věci v k. 
ú. Pudlov, obec Bohumín, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Slezská Ostrava, a to:


- pozemek parc. č. 1500

- pozemek parc. č. 1504

- pozemek parc. č. 1506

- část pozemku parc. č. 1501, o výměře 841 m2, dle 
geometrického plánu č. 933-103c/2015 oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 1501/1


05929/RM1418/86          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. 
ú. Pudlov, obec Bohumín, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Slezská Ostrava, a to:


- pozemek parc. č. 1500

- pozemek parc. č. 1504

- pozemek parc. č. 1506

- část pozemku parc. č. 1501, o výměře 841 m2, dle 
geometrického plánu č. 933-103c/2015 oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 1501/1


a s návrhem vyhradit si rozhodnutí kdykoliv tento záměr 
zrušit


05929/RM1418/86          .....             08

3) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to pozemek 
parc. č. 792/23


a s návrhem vyhradit si rozhodnutí kdykoliv tento záměr 
zrušit


05929/RM1418/86          .....             08

4) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu 
Michálkovice, a to část pozemku p. p. č. 614/12, o výměře 
46 m2, dle geometrického plánu č. 2025-57/2016 oddělena a nově 
označena jako pozemek p. p. č. 614/46


a s návrhem vyhradit si rozhodnutí kdykoliv tento záměr 
zrušit


05929/RM1418/86          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi            
                                 předložit 
návrh dle bodu 1) až 4) zastupitelstvu města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro