Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:23:45
bod č. 23. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice a v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05927/RM1418/86          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 556/2 v k. 
ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřený městskému 
obvodu Proskovice


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


05927/RM1418/86          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat níže uvedené 
nemovité věci v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Proskovice, a to:


- pozemek parc. č. 797/24

- pozemek parc. č. 797/26


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo 
právo, kdykoliv tento záměr zrušit 


05927/RM1418/86          .....             08

3) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 832 v k. 
ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


05927/RM1418/86          .....             08


4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 
3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro