Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:22:32
bod č. 20. - Souhlas s podnájmem bytů v domech na ul. Horní č.3031/98 a č.3036/108, Ostrava - Bělský Les
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05924/RM1418/86          .....             08

1) souhlasí

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu čX XX, ul. Horní č. 3031/98, 
Ostrava-Bělský Les,
mezi nájemcem XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX,    a podnájemcem XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X, XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXXX
od 15.03.2017 na dobu neurčitou,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

05924/RM1418/86          .....             08

2) souhlasí

s podnájem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. X, ul. Horní č. 3036/108, 
Ostrava-Bělský Les, 
mezi nájemcem XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX 
XXXXXXXX XXXXXXXX, a podnájemcem XXXXXX XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, na dobu neurčitou od udělení 
souhlasu radou města,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro