Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:16:55
bod č. 39. - Aktualizace transformačních plánů pobytových sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05914/RM1418/86          .....             86

1) schvaluje
aktualizaci transformačních plánů Domova Barevný svět, 
Domova na Liščině a Domova Jandova příspěvkové organizace 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého 
materiálu 


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro