Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:16:19
bod č. 2. - Návrh dohody o ukončení výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05913/RM1418/86          .....             86

1) rozhodla

o uzavření dohody s paní XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX rok narození XXXX, bytem 
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, o ukončení výkonu pěstounské péče v zařízení 
pro výkon pěstounské péče, ul. Uhrova 23/107, Ostrava-Heřmanice, dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro