Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:15:11
bod č. 7. - Plány činností příspěvkových organizací v oblasti sociální péče a zdravotnictví na rok 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko, Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Slunovrat, RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka Domova Čujkovova, Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Korýtko, Mgr. Andrea Heczko Gibejová, ředitelka Domova Magnolie, Ing. Radek Baran, ředitel Domova Slunečnice Ostrava, Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel Domova pro seniory Kamenec, PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním postižením, MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05912/RM1418/86          .....             41

1) schvaluje
plány činností příspěvkových organizací v 
oblasti sociální péče a zdravotnictví na rok 2017 
dle příloh č. 1 - 11 předloženého materiálu


05912/RM1418/86          .....             41

2) ukládá
ředitelům příspěvkových organizací

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti 
příspěvkových organizací v oblasti sociální 
péče a zdravotnictví pro rok 2017

Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 31.12.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro