Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:12:20
bod č. 12.VZ - Veřejná zakázka "Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací bilance emisí (MEI)", poř. č. 8/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05910/RM1418/86          .....             38

1) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami, 
posouzení úplnosti a hodnocení nabídek k 
veřejné zakázce malého rozsahu "Aktualizace 
SEAP/SECAP, provedení monitorovací bilance emisí 
(MEI)", poř. č. 8/2017 ve složení:


členové:

Ing. Václav Palička      - odbor strategického rozvoje

Mgr. Jiří Hudec         - odbor strategického rozvoje

Eva Seborská          - odbor veřejných zakázek 
a kapitálových účastí


náhradníci:

Mgr. Kateřina Bonito     - odbor strategického rozvoje

Ing. Daniel Minařík, Ph.D. - odbor strategického rozvoje

Ing. Tomáš Smolík       - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro