Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:10:58
bod č. 44. - ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI k předkládání projektových záměrů a harmonogram výzev
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05908/RM1418/86          .....             38

1) schvaluje
text výzvy pro vyhlášení 6. výzvy k 
předkládání projektových záměrů pro 
opatření 1.1.1 ITI ostravské aglomerace „Vytvoření 
podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání 
v technických, řemeslných a přírodovědných oborech 
a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro 
uplatnění na trhu práce“ zaměřenou na infrastrukturu 
základních škol ve vazbě na výzvu č. 66 
Řídícího orgánu IROP „Infrastruktura pro 
vzdělávání – Integrované projekty ITI“, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


05908/RM1418/86          .....             38

2) schvaluje
text výzvy pro vyhlášení 7. výzvy k 
předkládání projektových záměrů pro 
opatření 1.1.1 ITI ostravské aglomerace „Vytvoření 
podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání 
v technických, řemeslných a přírodovědných oborech 
a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro 
uplatnění na trhu práce“ zaměřenou na infrastrukturu 
středních a vyšších odborných škol 
ve vazbě na výzvu č. 66 Řídícího orgánu IROP 
„Infrastruktura pro vzdělávání – 
Integrované projekty ITI“, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


05908/RM1418/86          .....             38

3) ukládá
Magistrátu města Ostrava - obdoru strategického rozvoje


1. vyhlásit 6. výzvu k předkládání 
projektových záměrů pro opatření 1.1.1 ITI 
ostravské aglomerace „Vytvoření podmínek pro 
kvalitní přípravu na zaměstnání v 
technických, řemeslných a přírodovědných oborech a 
rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro 
uplatnění na trhu práce“ zaměřenou na infrastrukturu 
základních škol ve vazbě na výzvu č. 66 
Řídícího orgánu IROP „Infrastruktura pro 
vzdělávání – Integrované projekty ITI“, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


2. vyhlásit 7. výzvu k předkládání 
projektových záměrů pro opatření 1.1.1 ITI 
ostravské aglomerace „Vytvoření podmínek pro 
kvalitní přípravu na zaměstnání v 
technických, řemeslných a přírodovědných oborech a 
rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro 
uplatnění na trhu práce“ zaměřenou na infrastrukturu 
středních a vyšších odborných škol ve 
vazbě na výzvu č. 66 Řídícího orgánu IROP 
„Infrastruktura pro vzdělávání – 
Integrované projekty ITI“, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 15.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro