Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:09:19
bod č. 43. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Polska (Wroclaw) ve dnech 21.-22.03.2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05905/RM1418/86          .....             01

1) schvaluje
zahraniční pracovní cestu Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do Polska (Wroclaw) ve dnech 21.-22.03.2017 
za účelem účasti na 10. zasedání 
česko-polské pracovní skupiny pro ochranu ovzduší 


05905/RM1418/86          .....             01

2) schvaluje
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů


05905/RM1418/86          .....             01

3) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové    
                                        
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční 
pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora
Termín: 18.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro