Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:08:53
bod č. 12. - Návrh na vyřazení majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava prodejem formou zápočtu
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05904/RM1418/86          .....             25

1) rozhodla
o vyřazení a prodeji nákladního přívěsu 
pořízeného v roce 2004 formou zápočtu firmě Autodružstvo 
Podbabská, Pod Paťankou 217/1, 16 000 Praha 6, IČ: 48030325, za konečnou 
cenu 10 000,- Kč včetně DPH stanovenou znaleckým posudkem č. 217155569 
ze dne 28.02.2017


MP0000059644   nákladní přívěs Paragan PG16-20 GPZ1GAPA 
RZ 2T25348    PC 170 765,- Kč


             


 


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro