Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:07:56
bod č. 13. - Udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava ­ městským obvodem Poruba a Asociací TRIGON o.p.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05902/RM1418/86          .....             50

1) vydává
předchozí souhlas k uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
statutárním městem Ostrava – městským obvodem Poruba 
a Asociací TRIGON o.p.s., se sídlem Skautská 1045/3, 708 
00 Ostrava-Poruba, IČ: 270 27 686, dle ust. čl. 7, odst. (9) písm. c) 
obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
dle důvodové zprávy
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro