Výsledky hlasování na zasedání č. 201711 - 18. mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 07.03.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 18. mimořádné schůze rady města konané dne 07.03.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1. - Dodatek č. 1 „Smlouvy na zajištění realizace sdružené expozice Ostravy, Brna a Prahy na veletrhu MIPIM 2017“ 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
3 2. - Soutěž o návrh řešení - rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato Ostrava - doporučení soutěžní poroty 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)