Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:35:37
bod č. 5.VZ - Veřejná zakázka "Výměna odvodňovacího žlabu", poř. č. 16/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05891/RM1418/85          .....             84

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na provedení 
výměny stávajícího odvodňovacího žlabu na 
Prokešově náměstí v Moravské Ostravě v rozsahu dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:


FEST Ostrava s.r.o.

Sídlo: Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava

IČO: 26795311


za cenu nejvýše přípustnou 313.076,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro