Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:34:43
bod č. 39. - Návrh dodatku č. 1 ke "Smlouvě o reklamním partnerství"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05889/RM1418/85          .....             84

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o reklamním partnerství 
číslo 2276/2016/HS/VZKÚ mezi účastníky: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 
8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 
45274649 dle přílohy č.2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro