Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:33:24
bod č. 7. - Kontrola plnění usnesení rady města za období prosinec 2016
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05887/RM1418/85          .....             28

1) schvaluje
předloženou kontrolu s tím, že:


a) usnesení dle přílohy č. 1 a 2 předloženého 
materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 
sledování


b) usnesení dle přílohy č. 3 a 4 předloženého 
materiálu ponechává ve sledování k 
další kontrole plnění usnesení rady města


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro