Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:32:07
bod č. 49. - Dopis primátora statutárního města Ostrava na ministra dopravy a generálního ředitele ŘSD s požadavkem na zrušení nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem :"Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 14 Moravskoslezská"
(Poznámka: hlasování o usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05885/RM1418/85          .....             09

1) schvaluje
znění společného dopisu primátora SMO a hejtmana MSK na 
ministra dopravy a generálního ředitele ŘSD s požadavkem na 
zrušení nadlimitní veřejné zakázky na služby 
pod názvem: "Zajištění zimní a běžné 
údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. 
třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 14 
Moravskoslezská" s úpravou


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro