Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:29:44
bod č. 28. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na území Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a k zajištění dopravní obslužnosti na území statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05884/RM1418/85          .....             09

1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 14 ke Smlouvě ev. č. 0742/2007/OD ze dne 26.4.2007 
o závazku veřejné služby k zajištění 
dopravní obslužnosti na území integrovaného 
dopravního systému ODIS uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a společností ARRIVA MORAVA 
a.s., se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava- 
Moravská Ostrava, IČO 25827405, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


05884/RM1418/85          .....             09

2) rozhodla
o uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě ev. č. 0743/2007/OD ze dne 26.4.2007 
o závazku veřejné služby k zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti na území integrovaného 
dopravního systému ODIS uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a společností TQM - holding 
s.r.o., se sídlem Těšínská 1028/37, Opava, IČO 
49606395, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


05884/RM1418/85          .....             09

3) rozhodla
o uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě ev. č. 0745/2007/OD ze dne 26.4.2007 
o závazku veřejné služby k zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti na území integrovaného 
dopravního systému ODIS uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a společností ČSAD 
Frýdek-Místek a.s., se sídlem Politických 
obětí 2238, Frýdek-Místek, IČO 45192073, dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu


05884/RM1418/85          .....             09

4) rozhodla
o uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě ev. č. 0746/2007/OD ze dne 26.4.2007 
o závazku veřejné služby k zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti na území integrovaného 
dopravního systému ODIS uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a společností ČSAD 
Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, 
Havířov-Podlesí, IČO 45192081, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


05884/RM1418/85          .....             09

5) rozhodla
o uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě ev. č. 0747/2007/OD ze dne 26.4.2007 
o závazku veřejné služby k zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti na území integrovaného 
dopravního systému ODIS uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a společností ČSAD 
Karviná a.s., se sídlem Bohumínská 1876/2, 
Karviná, IČO 45192090, dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro