Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:27:22
bod č. 34. - Úprava rozpočtu r. 2017
(Poznámka: hlasování o usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05883/RM1418/85          .....             07

1) rozhodla
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu


a) Ostrava-Jih ve výši 1 458 tis.Kč na zpracování 
projektové dokumentace včetně všech vydaných 
rozhodnutí v rámci akce 3129 - Dopravní 
řešení ul. Horní v souvislosti s akcí 
Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka

b) Nová Bělá ve výši 87 tis.Kč na 
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
chodníku ul. Mitrovická

c) Petřkovice ve výši 1 324 tis.Kč na akci Výstavba 
tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v Ostravě-Petřkovicích

d) Vítkovice ve výši 2 265 tis.Kč na akci Rekonstrukce 
chodníku Svatoplukova

e) Moravská Ostrava a Přívoz ve celkové 
výši 2 000 tis.Kč na sanaci suterénu MŠO 
Dvořákova

f) Svinov ve výši 500 tis.Kč na provoz svinovských mostů a 
přednádraží


05883/RM1418/85          .....             07

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


z v y š u j í


- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 22005 o 600 tis.Kč (A.2.)


- neinvestiční přijaté transfery od krajů

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 207 tis.Kč (A.1.)


- běžné výdaje

(A.2.) na § 6171, pol. 5011, ORJ 135, ÚZ 22005 o 481 tis.Kč

        § 2141, pol. 5169, ORJ 221, ÚZ 22005 o 120 tis.Kč

na § 6171, pol. 5168, ORJ 134 o 635 tis.Kč (C.4.)

(C.7.) na ORJ 230, § 5522, ÚZ 92, pol. 5139, org. 8148 o 71 tis.Kč

                            pol. 5137, org. 8148 o 
1 369 tis.Kč


- neinvestiční transfery

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 207 tis.Kč 
(A.1.)


- investiční transfery

na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, org. 4262 o 29 762 tis.Kč (C.5.)


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 604 o 1 458 tis.Kč 
(C.1.)

                                  org. 606 o 
87 tis.Kč (C.2.)

                                  org. 611 o 1 
324 tis.Kč (C.3.) 

                                  org. 607 o 2 
265 tis.Kč (C.6.) 

                                  org. 602 o 2 
000 tis.Kč (E.1.)

                           ÚZ 90, org. 22 o 
500 tis.Kč (E.2.)


s n i ž u j í


- běžné výdaje

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 635 tis.Kč (C.4.)


- kapitálové výdaje

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3129 o 1 458 tis.Kč (C.1.)

na § 6409, pol. 6909 o 87 tis.Kč (C.2.)

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3129 o 1 324 tis.Kč (C.3.)

(C.5.) na ORJ 230, § 3412, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8171000000 o 4 
762 tis.Kč 

                § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 25 000 
tis.Kč

(C.6.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3129. ÚZ 95 o 985 tis.Kč

                               org. 3129 o 1 071 
tis.Kč

                § 6409, pol. 6909 o 209 tis.Kč

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 95, org. 8148 o 1 440 tis.Kč 
(C.7.)


s n i ž u j e rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 tis.Kč (A.2.)

                         o 2 000 tis.Kč (E.1.)

                         o 500 tis.Kč (E.2.)


Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.3., E.1.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 296 tis.Kč

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 
5336, ÚZ 103x33063 o 1 296 tis.Kč

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 2 000 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
6911 - sanace suterénu MŠO ul. Dvořákova

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 000 tis.Kč


Městský obvod Slezská Ostrava (A.3.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 342 tis.Kč

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 
5336, ÚZ 103x33063 o 342 tis.Kč


Městský obvod Poruba (A.3.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 140 tis.Kč

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 
5336, ÚZ 103x33063 o 1 140 tis.Kč


Městský obvod Ostrava-Jih (C.1.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 604 o 1 458 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
3954 - náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor O-Hrabůvka

na § xxxx, pol. 6121, ÚZ 3500 o 1 458 tis.Kč


Městský obvod Nová Bělá (C.2.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 606 o 87 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na 
zpracování projektové dokumentace na rekosntrukci 
chodníku podél ul. Mitrovická na § 2219, pol. 6121, 
ÚZ 3500 o 87 tis.Kč


Městský obvod Petřkovice (C.3.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o 1 324 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v Ostravě-Petřkovicích

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 324 tis.Kč


Městský obvod Vítkovice (C.6.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, org. 607, ÚZ 3500 o 1 280 tis.Kč

                         ÚZ 95 o 985 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
3956 - rekonstrukce chodníku Svatoplukova 

na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 280 tis.Kč

                 ÚZ 95 o 985 tis.Kč


Městský obvod Svinov (E.2.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 90, org. 522 o 500 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na provoz 
svinovských mostů a přednádraží

na § xxxx, pol. 5xxxx, ÚZ 90 o 500 tis.Kč


05883/RM1418/85          .....             07

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 28.02.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro