Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:22:55
bod č. 32. - Návrh na uzavření Licenční smlouvy o užití ZABAGED - výškopis mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Zeměměřickým úřadem, IČO: 6045 8500
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05880/RM1418/85          .....             83

1) rozhodla
o uzavření Licenční smlouvy o užití ZABAGED - 
výškopis mezi statutárním městem Ostrava a Českou 
republikou - Zeměměřickým úřadem, IČO: 6045 8500, Pod 
sídlištěm 1800/9, P.O.Box 21, 182 11 Praha 8


v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro