Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:22:13
bod č. 31. - Informace o stavu GISMO za rok 2016 a rozvoji GISMO na rok 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05879/RM1418/85          .....             83

1) projednala
informaci o stavu GISMO a záměrech GISMO v roce 2017 dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu


05879/RM1418/85          .....             83

2) souhlasí
s realizací úkolů v roce 2017 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


05879/RM1418/85          .....             83

3) ukládá
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingupřipravit návrh smluv na 
spolupráci v rámci GISMO, včetně výše finančních příspěvků jednotlivých firem 
na tvorbu a rozvoj GISMO

Zodpovídá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu
Termín: 31.08.2017
05879/RM1418/85          .....             83

4) ukládá
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu

připravit pro radu města informaci o stavu GISMO za rok 2017 a rozvoj GISMO na 
rok 2018


Zodpovídá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu
Termín: 01.03.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro