Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:19:05
bod č. 3. - Souhlas se změnou na nemovitých věcech nad 40 tis. Kč v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05875/RM1418/85          .....             80

1) souhlasí
v souladu s čl. IX, odst. 2, písm. b) Dodatku č. 6 ke zřizovací 
listině ze dne 21. 5. 2014 Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem 
Michálkovická 197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, se 
změnami na nemovité věci, jejichž pořizovací cena 
převyšuje 40 tis. Kč, souvisejícími s instalací 
zastínění stropních světlíků v 
přednáškovém sále administrativní budovy dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro