Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:13:26
bod č. 5. - Návrh Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Frankova- 1. část“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05867/RM1418/85          .....             05

1) rozhodla
uzavřít Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na 
výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování 
plánu BOZP pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. 
Frankova- 1. část“ se zhotovitelem


HALL Posting s.r.o.

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – 
Mariánské Hory, IČ: 28595521

dle přílohy č.1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro