Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:12:49
bod č. 2. - Návrh na uzavření objednávky na rozdělení projektové dokumentace pro provedení stavby "Cyklostezka Hornopolní, Varenská, Hollarova"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05866/RM1418/85          .....             05

1) rozhodla
vystavit objednávku na zhotovitele CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., 
se sídlem Kafkova 1064/12, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 05725674 
 na zpracování rozdělení projektové dokumentace pro 
provedení stavby " Cyklostezka Hornopolní, Varenská, 
Hollarova" za cenu 75 020,- Kč vč. DPH dle přílohy č.1 
předloženého materiálu


05866/RM1418/85          .....             05

2) zmocňuje
vedoucího odboru investičního

k podpisu objednávky na zhotovitele CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o., se sídlem Kafkova 1064/12, 702 00 Moravská Ostrava ,IČO: 
05725674 na zpracování rozdělení projektové 
dokumentace pro provedení stavby " Cyklostezka Hornopolní, 
Varenská, Hollarova" za cenu 75 020,- Kč vč. DPH 


Zodpovídá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro