Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:12:11
bod č. 1. - Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu, smluv o budoucí služebnosti inženýrské sítě a dodatku ke smlouvě v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05865/RM1418/85          .....             05

1) rozhodla

uzavřít "Smlouvu o právu provést stavbu" v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová" mezi vlastníkem XXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX
a investorem
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena a provozována 
stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 1055/1 v kat. ú. Petřkovice u 
Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

05865/RM1418/85          .....             05

2) rozhodla

uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - 
II.etapa" mezi vlastníky XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle 
kterých bude provedena stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 160/1 v kat. 
ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

05865/RM1418/85          .....             05

3) rozhodla
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a o právu provést stavbu" v souvislosti se 
stavbou "Propojení kanalizace v ulici U Stavisek na sběračB v 
Ostravě - Radvanicích" mezi budoucím povinným 
RESIDOMO, s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 
2582/3, PSČ 702 00, IČO 05253268


a budoucím oprávněným


statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je budoucí služebnost 
inženýrské sítě a další práva, podle 
kterých bude provedena stavba kanalizace na části pozemku parc. 
č. 843/1 v kat. ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu


05865/RM1418/85          .....             05

4) rozhodla

uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a 
V.etapa" mezi vlastníky XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle 
kterých bude provedena stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 1669/2 v 
kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého 
materiálu

05865/RM1418/85          .....             05

5) rozhodla

uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a 
V.etapa" mezi vlastníkem XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX 
XX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle 
kterých bude provedena stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 2047 v kat. 
ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

05865/RM1418/85          .....             05

6) rozhodla

uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a 
V.etapa" mezi vlastníkem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX 
XXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle 
kterých bude provedena stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 2047 v kat. 
ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

05865/RM1418/85          .....             05

7) rozhodla

uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a 
V.etapa" mezi vlastníkem XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle 
kterých bude provedena stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 1995 v kat. 
ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

05865/RM1418/85          .....             05

8) rozhodla
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou 
"Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a 
V.etapa" mezi vlastníkem ORC group s.r.o., se sídlem Větrov 
249/12, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČO 25823582


a budoucím oprávněným


statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je budoucí služebnost 
inženýrské sítě a další práva, podle 
kterých bude provedena stavba kanalizace na částech pozemků parc. 
č. 1519/3 a parc. č. 1519/16 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 
Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu


05865/RM1418/85          .....             05

9) rozhodla

uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a 
V.etapa" mezi vlastníkem XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle 
kterých bude provedena stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 1730/9 v 
kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 18  předloženého 
materiálu

05865/RM1418/85          .....             05

10) rozhodla
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce VO oblast 
Lumírova - Charvátská" mezi budoucím 
obtíženým Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
IČO: 42196451


a budoucím oprávněným


statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je budoucí služebnost 
inženýrské sítě a další práva, podle 
kterých bude provedena stavba veřejného osvětlení na 
částech pozemků parc. č. 783 a parc. č. 789 v kat. ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 20 
předloženého materiálu


05865/RM1418/85          .....             05

11) rozhodla

uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a 
V.etapa" mezi vlastníkem XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle 
kterých bude provedena stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 1730/8 
v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 22  předloženého 
materiálu

05865/RM1418/85          .....             05

12) rozhodla

uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a 
V.etapa" mezi vlastníkem XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle 
kterých bude provedena stavba kanalizace na částech pozemků parc. č. 1654/4 a 
parc. č. 1654/6 v kat. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 24  
předloženého materiálu

05865/RM1418/85          .....             05

13) rozhodla

uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - 
II.etapa" mezi vlastníkem XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a další práva, podle 
kterých bude provedena stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 298 v kat. 
ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

05865/RM1418/85          .....             05

14) rozhodla
uzavřít "Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 67/13, 
SMNPP18/496, 2776/2013/OI" v souvislosti se stavbou "Kanalizace 
Kunčice a Kunčičky - 2.část" mezi pronajímatelem 
Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Ostrava - 
Moravská Ostrava, Varenská 3101/49, PSČ 701 26, IČO: 70890021


a nájemcem


statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 27 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro