Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:11:09
bod č. 50. - Území Karolina-převod územní dokumentace a územních rozhodnutí
(Poznámka: Předkládá: Ing.Ladislav Rožnai, vedouci odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05864/RM1418/85          .....             08

1) rozhodla
o uzavření Smlouvy o převodu projektové dokumentace, 
postoupení oprávněních tvořící licenci a 
postoupení práv, povinností a užitků z 
územního rozhodnutí se společností Multi Veste 
Czech Republic 5, s.r.o., Identifikační číslo 27371344, se 
sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

a o zaslání výzvy k uzavření smlouvy


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro