Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:09:27
bod č. 45. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o využívání sportoviště
(Poznámka: hlasování o usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05863/RM1418/85          .....             08

1) rozhodla
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o využívání sportoviště mezi statutárním 
městem Ostravaaspolečností FC Baník Ostrava, a.s.,se sídlem Bukovanského 
1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,IČO: 64610128,dle přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu

05863/RM1418/85          .....             08

2) svěřuje
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
majetkového 

rozhodoval o uzavření smluv o využívání 
sportoviště na základě smlouvy o smlouvě budoucí o 
využívání sportoviště dle bodu 1) tohoto 
usnesení a v souladu s podmínkami specifikovanými ve 
smlouvě o smlouvě budoucí o využívání 
sportoviště


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 30.06.2018
05863/RM1418/85          .....             08

3) rozhodla
o uzavření smlouvy o využívání sportoviště 
mezi statutárním městem Ostrava

a

společností FC Baník Ostrava, a.s.,

se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 
Ostrava,

IČO: 64610128,

dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro