Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:05:50
bod č. 22. - Plán oprav v domech Zapletalova č. 1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7, Slezská Ostrava, kde správu zajišťuje Stavební bytové družstvo Nová huť a požadavek na zvýšení nájmu a převod na účet SMO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05860/RM1418/85          .....             08

1) souhlasí
s návrhem plánu oprav Stavebního bytového družstva 
Nová huť na rok 2017 pro bytové domy na ul. Zapletalova č. 
1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7, Ostrava - Slezská Ostrava


05860/RM1418/85          .....             08

2) požaduje
po správci bytových domů, Stavební bytové družstvo 
Nová huť, vybírat nájemné ve všech bytech a 
garážových stáních v maximální 
výši věcně usměrňovaného nájemného, a to za 
měsíc u bytového domu na ul. Zapletalova č. 1947/1 ve 
výši 59,06 Kč/m2 podlahové plochy a u bytových domů 
na ul. Zapletalova č. 1937/3, 1938/5 a 1939/7 ve výši 65,46 Kč/m2 
podlahové plochy a z toho vybraného nájmu převádět 
3/4 na účet SMO


05860/RM1418/85          .....             08

3) souhlasí
se zněním dopisu Stavebnímu bytovému družstvu Nová 
huť


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro