Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:01:07
bod č. 13. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05852/RM1418/85          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti zřízení a 
provozování trakčních kabelů k částem pozemků:


p. p. č. 519/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 519/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 519/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 553/71 - ostatní plocha, manipulační plocha,

p. p. č. 553/72 - ostatní plocha, manipulační plocha,

p. p. č. 553/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 553/88 - ostatní plocha, manipulační plocha,

p. p. č. 553/89 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 553/90 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 553/91 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 553/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/13 - ostatní plocha, jiná plocha,

p. p. č. 1005/14 - ostatní plocha, silnice,

p. p. č. 1005/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/25 - ostatní plocha, silnice,

p. p. č. 1005/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/45 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/46 - ostatní plocha, zeleň,

p. p. č. 1005/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/52 - ostatní plocha, jiná plocha,

p. p. č. 1005/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/54 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/57 - ostatní plocha, jiná plocha,

p. p. č. 1005/58 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/61 - ostatní plocha, silnice,

p. p. č. 1005/62 - ostatní plocha, silnice,

p. p. č. 1005/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1463/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1463/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava s oprávněným:


Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO 619 74 757


dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


05852/RM1418/85          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti zřízení a 
provozování trakčních stožárů k částem 
pozemků:


p. p. č. 553/72 - ostatní plocha, manipulační plocha,

p. p. č. 553/89 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 553/90 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 553/91 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 553/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/1 - ostatní plocha, silnice,

p. p. č. 1005/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/14 - ostatní plocha, silnice,

p. p. č. 1005/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/34 - ostatní plocha, zeleň,

p. p. č. 1005/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/36 - ostatní plocha, zeleň,

p. p. č. 1005/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/42 - ostatní plocha, zeleň,

p. p. č. 1005/45 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/46 - ostatní plocha, zeleň,

p. p. č. 1005/51 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/54 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1005/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 1005/61 - ostatní plocha, silnice,

p. p. č. 1005/62 - ostatní plocha, silnice,

p. p. č. 1005/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava s oprávněným:


Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO 619 74 757


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


05852/RM1418/85          .....             08

3) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti zřízení a 
provozování trakčních stožárů k částem 
pozemků:


p. p. č. 526/64 - ostatní plocha, jiná plocha,

p. p. č. 526/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 531/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

p. p. č. 2997/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 2998/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 2998/10 - ostatní plocha, jiná plocha,

p. p. č. 2998/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 3000/1- ostatní plocha, jiná plocha,

p. p. č. 3000/2 - ostatní plocha, silnice,

p. p. č. 3000/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava s 
oprávněným:


Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO 619 74 757


dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro