Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:57:50
bod č. 8.VZ - Veřejná zakázka "Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - socializačně-vzdělávací pobytové akce a semináře/besedy", poř. č. 171/2016
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05848/RM1418/85          .....             86

1) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami, 
posouzení úplnosti a hodnocení nabídek k 
veřejné zakázce malého rozsahu "Prevence 
ohrožení rodiny ve městě Ostrava - socializačně-vzdělávací 
pobytové akce a semináře/besedy", poř. č. 171/2016 ve 
složení:


členové:

Mgr. Kamila Návratová - odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví

Ing. Miroslava Sasínová - odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví

Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
a kapitálových účastí


náhradníci:

Mgr. Markéta Héglová - odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví

Bc. Jiřina Slívová - odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví

Ing. Petra Macháčková - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro