Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:55:49
bod č. 36. - ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání projektových zámerů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05844/RM1418/85          .....             38

1) schvaluje
text výzvy pro vyhlášení 5. výzvy k 
předkládání projektových záměrů pro 
opatření 3.1.1 ITI ostravské aglomerace "Výstavba a 
modernizace infrastruktury pro rozvoj udržitelné mobility" ve vazbě 
na výzvu č. 50 Řídícího orgánu 
Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


05844/RM1418/85          .....             38

2) ukládá
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje

vyhlásit 5. výzvy k předkládání 
projektových záměrů pro opatření 3.1.1 ITI 
ostravské aglomerace "Výstavba a modernizace infrastruktury 
pro rozvoj udržitelné mobility" ve vazbě na výzvu č. 50 
Řídícího orgánu Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) 
"Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 01.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro