Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:53:31
bod č. 27. - ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání žádosti
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05843/RM1418/85          .....             38

1) schvaluje
text výzvy "Předaplikační výzkum" k 
předkládání projektových záměrů pro 
opatření 2.3.1 ITI ostravské aglomerace 
"Zvýšení intenzity transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové činnosti" 
ve vazbě na výzvu č. 48 Řídícího orgánu 
Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV) "Předaplikační 
výzkum pro ITI" dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


05843/RM1418/85          .....             38

2) ukládá
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje

vyhlásit výzvu "Předaplikační výzkum" k 
předkládání projektových záměrů pro 
opatření 2.3.1 ITI ostravské aglomerace 
"Zvýšení intenzity transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové činnosti" 
ve vazbě na výzvu č. 48 Řídícího orgánu 
Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV) "Předaplikační 
výzkum pro ITI" dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 01.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro