Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:52:32
bod č. 10.VZ - Veřejná zakázka "Hra k výročí města", poř. č. 1/2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05842/RM1418/85          .....             01

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na vytvoření a 
realizaci celoměstské zábavně-vzdělávací hry v 
rámci 750. výročí první písemné 
zmínky o Ostravě v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností:


SILVER B.C., společnost s ručením omezeným

Sídlo: Dvořákova 1041/15, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava

IČO: 47683848


za cenu nejvýše přípustnou 899.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro