Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:36:21
bod č. 24. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do USA (New York) ve dnech 26.01.­04.02.2017
(Poznámka: Předkládá: Marek Pokorný, ředitel příspěvkové organizace PLATO Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05837/RM1418/85          .....             42

1) projednala
zprávu ze zahraniční pracovní cesty pana Marka 
Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, 
do USA (New York) ve dnech 26.01.–04.02.2017 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro