Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:09:26
bod č. 0. - Schválení programu 85. schůze rady města konané dne 28.02.2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor )
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05830/RM1418/85          .....             35

1) schvaluje
program 85. schůze rady města konané dne 28.02.2017


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro