Výsledky hlasování na zasedání č. 201706 - 17. mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 31.01.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 17. mimořádné schůze rady města konané dne 31.01.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, primátor)
2 1. - Vyhlášení architektonické soutěže o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
3 1.VZ - Veřejná zakázka "Realizace sdružené expozice Ostravy, Brna a Prahy na veletrhu MIPIM 2017", poř. č. 265/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí )