Výsledky hlasování na zasedání č. 201705 - 16. mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 25.01.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 16. mimořádné schůze rady města dne 25.01.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VZ - Návrh Dodatku č. 2 k Účastnické smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ev. číslo 2568/2013/HS ze dne 10.10.2013 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)