Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:21:09
bod č. 8. - Návrh na naložení s neupotřebitelným a přebytečným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07792/RM1418/109          .....             84

1) rozhodla
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního 
města Ostravy v užívání Magistrátu města Ostravy 
v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu - fyzickou 
likvidaci a prodejem

07792/RM1418/109          .....             84

2) jmenuje
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle 
"Směrnice 2/2007  pro evidenci majetku" a jmenuje  její členy:
předseda:Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy
členové:Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcinguIng. 
Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správyMiroslava Dřízgevičová - odbor 
hospodářské správy

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro