Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:20:27
bod č. 56. - Modernizace stávajícího světelného signalizačního zařízení v návaznosti na provedenou rekonstrukci ulice Českobratrská
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07791/RM1418/109          .....             09

1) rozhodla
o vystavení objednávky pro zajištění realizace akce 
"Modernizace stávajícího světelného 
signalizačního zařízení v návaznosti na provedenou 
rekonstrukci ulice Českobratrská" za cenu 750.000,- Kč bez DPH na 
společnost Ostravské komunikace a.s., se sídlem Novoveská 
1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25396544

07791/RM1418/109          .....             09

2) zmocňuje
vedoucího odboru dopravy

k zabezpečení všech úkonů spojených s 
realizací bodu 1) včetně podpisu objednávky

Zodpovídá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy
Termín: 16.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro