Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:19:02
bod č. 3.VZ - Veřejná zakázka "Rating SMO", poř. č. 193/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07789/RM1418/109          .....             07

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na provedení ratingového 
hodnocení statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 2019 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:

MOODY´S INVESTORS SERVICE EMEA LIMITED

Sídlo: Londýn E14 5FA, One Canada Square, Canary Wharf, 
Spojené Království Velké Británie a 
Severního Irska

Registrační číslo: 8922701

Moody´s Investors Service EMEA Limited, odštěpný 
závod

Sídlo: Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 03093859

za cenu nejvýše přípustnou 1.336.608,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro