Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:17:30
bod č. 38. - Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07786/RM1418/109          .....             80

1) rozhodla
o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší ve výši 44.000 Kč 
od právnické osoby BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem 
Chemická 2039/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 
26019388 Ostrava dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu a na straně statutárního města Ostravy o 
uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou 
právnickou osobou dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro