Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:08:40
bod č. 14. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07774/RM1418/109          .....             05

1) rozhodla

 uzavřít "Smlouvu  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Plošná 
kanalizace Michálkovice" mezi vlastníkem:ChXXXXX MXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na 
části pozemku parc.č. 281/15 v k.ú.Michálkovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

07774/RM1418/109          .....             05

2) rozhodla

uzavřít "Smlouvu  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Plošná 
kanalizace Michálkovice" mezi vlastníkem:PaedDr. TXXXXX MXXXXXXXX,XXXXXXX 
XXXXXX XXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení 
služebnosti  na části pozemku parc.č. 281/18 v k.ú.Michálkovice, obec Ostrava  
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

07774/RM1418/109          .....             05

3) rozhodla

uzavřít "Smlouvu  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Kanalizace 
Bartovice - 1. část" mezi vlastníky:AXXXXXXX GXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXXXMXXXXXXXX GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXMXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku 
parc.č. 164/3 v k.ú.Bartovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro