Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:08:13
bod č. 13. - Návrh na Uzavření Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky "Příprava Městského stadionu na IAAF Continental Cup - Ostrava 2018" a úpravě vzájemných práv k a povinností a vztahů k třetím osobám
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07773/RM1418/109          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Smlouvy o společném zadání 
veřejné zakázky "Příprava Městského stadionu 
na IAAF Continentak Cup - Ostrava 2018" a o úpravě 
vzájemných práv a povinností a vztahů k 
třetím osobám mezi:

statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

a společnosti:

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava 
Zábřeh, PSČ 700 30, IČO: 24911368


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro