Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:07:41
bod č. 12. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1787/217/OI/VZKÚ
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07772/RM1418/109          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
1787/2017/OI/VZKÚ "Opevnění bermy řeky Ostravice" se 
zhotovitelem:

Lesostavby Frýdek - Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 
Frýdek Místek, IČO: 45193118

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro