Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:06:29
bod č. 2.MZP - Návrh na mimosoudní řešení sporu ve věci nároku na bezplatné odstranění vad díla „Cyklostezka ­ komunikace v bermě ­ úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu“ se společností D.I.S., spol. s r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07770/RM1418/109          .....             05

1) rozhodla
o zaslání přípisu společnosti D.I.S., spol. s r. o., IČO: 
46975616, se sídlem Křižíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 
00 Brno, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro