Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:58:53
bod č. 24. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Koblov, obec Ostrava, s DIAMO - státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07756/RM1418/109          .....             08

1) rozhodla
na straně povinného uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o 
zřízení služebnosti evid. č. 0033/2017/MJ ze dne 10. 1. 2017 s:

I. oprávněným

DIAMO - státní podnik

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

IČO 000 02 739

a

II. oprávněným

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

IČO 281 69 522

a

Energie - stavební a báňská a.s.

se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04

IČO 451 46 802

a

vedlejším účastníkem

Green Gas DPB, a.s.

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČO 004 94 356

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro