Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:51:16
bod č. 1.MZP - Projednání návrhu usnesení valné hromady obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. formou per rollam
(Poznámka: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07744/RM1418/109          .....             90

1) rozhodla

v rámci vyjádření se statutárního města Ostravy jako akcionáře společnosti 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 
Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 25379631 k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo 
její zasedání (per rollam) společnosti Moravskoslezské inovační centrum 
Ostrava, a.s. se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 
25379631, který zní:
"Valná hromada bere na vědomí odstoupení pana Ing. Lumíra Palyzy, datum 
narození XXXXXXXX XXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
z funkce člena dozorčí rady ze dne 18. 9. 2017 a schvaluje žádost člena dozorčí 
rady o zániku funkce ke dni projednání odstoupení valnou hromadou".
takto: "PRO"

07744/RM1418/109          .....             90

2) rozhodla

v rámci vyjádření se statutárního města Ostravy jako akcionáře společnosti 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 
Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 25379631 k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo 
její zasedání (per rollam) společnosti Moravskoslezské inovační centrum 
Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 
25379631, který zní:
"Valná hromada rozhoduje o odvolání těchto členů dozorčí rady s účinností ke 
dni 15.11.2017:
- pana Jaroslava Kaniu, datum narození XX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX
- pana Miroslava Nováka, datum narození XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX
- pana Ing. Davida Nespěšného, MBA, datum narození XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX
takto: "PRO"
 
07744/RM1418/109          .....             90

3) rozhodla

v rámci vyjádření se statutárního města Ostravy jako akcionáře společnosti 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 
Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 25379631 k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo 
její zasedání (per rollam) společnosti Moravskoslezské inovační centrum 
Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 
25379631, který zní:
"Valná hromada rozhoduje za předpokladu, že bude přijat návrh rozhodnutí o 
odvolání členů dozorčí rady uvedený výše pod bodem B., o volbě těchto členů 
dozorčí rady:
- paní Ing. Ivanu Růžičkovou, MPA, datum narození XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX
- paní Mgr. Kateřinu Dostálovou, MPA, datum narození XXX XXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXX
- pana Mgr. Zdeňka Karáska, datum narození XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX
takto: "PRO"
 
07744/RM1418/109          .....             90

4) rozhodla

v rámci vyjádření se statutárního města Ostravy jako akcionáře společnosti 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 
Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 25379631 k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo 
její zasedání (per rollam) společnosti Moravskoslezské inovační centrum 
Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 
25379631, který zní:
"Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce ve znění dle přílohy tohoto 
návrhu, včetně související odměny ve výši 6 000,- Kč měsíčně, pro nové členy 
dozorčí rady (za předpokladu, že budou zvoleni ve smyslu bodu C. tohoto 
návrhu):
- paní Ing. Ivanu Růžičkovou, MPA, datum narození XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX
- paní Mgr. Kateřinu Dostálovou, MPA, datum narození XXX XXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXX
- pana Mgr. Zdeňka Karáska, datum narození XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX
takto: "PRO"

07744/RM1418/109          .....             90

5) rozhodla

v rámci vyjádření se statutárního města Ostravy jako akcionáře společnosti 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 
Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 25379631 k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo 
její zasedání (per rollam) společnosti Moravskoslezské inovační centrum 
Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 
25379631, který zní:
"Valná hromada rozhoduje o odvolání pana Ing. Eduarda Dvorského, datum narození 
XXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX z funkce člena 
dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni 30.11.2017".
takto: "PRO"

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro